Szeretnél egy kreált
ideát
helyezni napunk fölé,
s köré
fektetni egy ön-Krisztus
halált.
Habár ez egy csalójáték
az agyban,
s determinált
világ
vicce, ez a belső
kényszer,
mert megelégszel
egy fél liter hittel,
s kompenzáRnak téged
egy megkopott bakelittel.