Tisztelt írók és költők. Nektek is lehetőségetek van arra, hogy portálunkon megjelenjetek a menüben található Tartalom beküldése linkre kattintva.

Pichlerné Kondra Katalin: A jóság álruhája


Ma már nem olyanok a telek, mint akkor, amikor gyermek voltam és nagyanyám házában, a kályha mellett, a cserge takaró alá kucorodva hallgattam a meséket.

Szörnyű történetek voltak háborúról és emberevő farkasokról, de ott a kályha melegében, a takaró oltalma alatt valószínűtlennek hatott, mintha soha meg sem történt volna, csak könyvből olvasna fel a nagyanyám. 

Egy karácsony előtti hóviharos estén, amikor a kéményen át, a házba is bejutott a szél,  még a mennyezetről lelogó petróleum lámpa lángját is meglobogtatta, ijedtemben a fejemre húztam a takarót, mert valaki dörömbölt az ajtón.

-Ki lehet ilyenkor? - kapta fel a fejét anyám.

-Talán valami csavargó? - suttogta nagyanyám. 

A férfiak a bányában dolgoztak, magunk voltunk otthon, nők és gyerekek. 

Az ajtó retesszel volt bezárva, a zörgetéstől a retesz is hangosan zakatolt. 

-Ki az? - szólalt meg nagyanyám.

-Anti vagyok édesanyám, engedjen már be, megfagyok. 

-Honnét a csudából kerülsz ide ilyenkor? - nyitott ajtót anyám. 

Nagybátyámmal együtt a hó és a hideg is bejött a házba. 

-Nem akarok alkalmatlankodni, csak a hazafelé út járhatatlan a sok hótol - lépett a kályhához közelebb Anti bácsi. 

-Vesd le a zekédet te, és ne gyere olyan közel a tűzhöz, nem jó ha hirtelen ér a nagy meleg - utasítgatta nagyanyám. 

-Anyám bort forralt, mert Anti bácsi nem szerette a teát. A bortól aztán vidámabb lett a hangulat, kissé álmosan hallgattam a felnőtteket, ahogy anyám és a bátyja sorra idézik fel a régi emlékeket. 

-Hát arra emlékszel-e Magda, amikor Rózsa Sándor itt járt?

-Már akartam mondani, most is azt hittük valami betyár, vagy csavargó veri az ajtót, ugye édesanyám?

-Azt hát. Ilyen cudar időben tisztességes ember nem mászkál.

-Ki volt az a Rózsa Sándor? - bújtam ki a takaró alól, mert erősen felkeltette az érdeklődésemet.

-Az nem Rózsa Sándor volt, csak annak mondta magát - szólalt meg nagyanyám. 

-Valami tolvaj lehetett, mert értékes holmik voltak a batyujában, amikor szállást kért.

-Honnan tudja édesanyám, tán megnézte a batyut?

-Meg én, amikor aludt! Mondtam is reggel, hogy ennyit és ennyit kérek a szállásért, meg a vacsoráért.

-Fizetett?

-Adott egy aranygyűrűt, az elvittem az örménynek, abból lett a karácsonyfára üveggömb, cukor...

-Én a Rózsa Sándoros mesét akarom hallani, az igazit! - vágtam közbe, mert halványan derengett valami, egyszer már hallottam. 

A karácsony váráshoz hozzátartozott a mese, a régi történetek, ahogy a télhez a hó, a vakációhoz a nagyanyám, aki ekkor leült mellém az ágy szélére. 


-Ez egy fájó emlék -nézett rám komolyan. -Az ember nem szívesen idézi fel, egyszer már elmeséltem, de látom, te nagyon akarod...

-Akarom, akarom, mert elfelejtettem...

-Hát legyen! Akkorka kislány lehettem mint most te, háborús idők jártak, ráadásul kemény tél volt. Apámat elvitte a háború, a katonák elhajtották az istállóból az állatainkat, anyám ott maradt velem és a nyolc testvéremmel egy kicsi üres házban és jött a karácsony. 

Épp szenteste volt, gerléből főtt leves gőzölgött az asztalon, a gerlét egyik bátyám parittyázta le egy faágról. Odakint süvített a szél, valaki megzörgette az ajtót. Azt gondoltam az angyal jött a fával, de amikor az ajtó kinyílt, egy ijesztően nagy, bajszos ember lépett be, vállán puskával. Anyám ijedten hátrált, mi mögé ugrottunk, mint tyúk alá a csibék. 

-Mit akar? - süvített anyám hangja.

-Vacsorát és szállást. Karácsony van - vette le az a kalapját. 

-Jöjjön -könnyebbült meg anyám. -Van egy kis gerlice leves, szállása lesz az istállóban, az most úgyis üres. 

A nagyember csak állt, bámészan nézte anyámat, azután minket. 

-Maguk aztán szegények -mondta.

-Mink azok.

-Karácsony van. Egy falat hús, egy kicsi fa minden gyereknek járna -méltatlankodott az ember.

-Mindent elvitt a háború. Jól éltünk, amíg volt apjuk -magyarázkodott anyám. -Én próbálom pótolni, ahogy lehet, de most mindenki szegény. 

-Nem mindenki, ne higgye! -szólt az ember mogorván és hirtelen kifordult az ajtón. 

Néztük hűlt helyét, mintha csak álmodtuk volna.

-Ez aztán jól megijedt - nevetett anyám keserűen.

-Pedig puskája van -szólt valamelyik gyerek. 

-Úgy látszik a szegénység mindennél félelmetesebb -terelt ágyba anyánk.

-Mikor jön az angyal ? -kérdezgettem, de nem kaptam választ. 

Aztán hajnal felé megint csak zörgettek az ajtón. 

-Ez biztosan az angyal -dörzsöltem meg álmos szemeimet.

A kályha gyér fényében láttam, hogy az ajtó kivágódik és egy karácsonyfa lendül be a szobába. 

Anyám reszkető kézzel gyertyát gyújtott, riadtan nézte az embert. Talán azt hitte apánk jött mégis haza, de a fényben ugyanazt a puskás embert láttuk, aki este még szállást kért.

-Na gyerekek, megjött az angyal -dörmögte, mi azonban nem mozdultunk. 

Mintha álmodtuk volna, a fán kolbászok, szalonnák lógtak, a tetején egy jól megtermett sonka is volt. 

-Ki hal meg? - kérdezte anyám sápadtan. 

Nem értettük miért kérdi ezt, de az ember érhette.

-Senki.

Anyám nem hitte.

-Jó na, az örménytől van.

-Szent Isten! Még ránk szabadítja a csendőrököt. 

-Ne féljen asszony! Fizettem érte.

-Nem hiszem.

-De, ha mondom!

-Hiszen maga is szegény.

-Egyedül vagyok, se család, se otthon. Ejh, nem is nekem való élet... de valamikor volt, anyám, apám, asszonyom. Rég volt. Minek őrizzem a tárgyakat, ők úgy is itt vannak idebent -ütött szíve fölött a mellkasára. -Az óra, lánc, miegymás, ami utánuk maradt, elég volt az örménynek ezekért cserében -szusszant nagyot, ahogy a fát letette a ház közepére. 

-Na Isten magukkal, legyen boldog karácsonyuk -szólt s már indult is ki az ajtón. 

-Kit említsek meg hálaimámban? - kiáltott utána anyám.

-Rózsa Sándort - nevetett az ember és eltűnt a szürkületben.

-Bolond ember -mosolygott anyám. -Áldja meg az Isten! Azért kár, hogy nem tudom ki volt valójában. 

-Én tudom -szólaltam meg magabiztosan.

-Ugyan! -torkolt le a legidősebb bátyám.

-A jóisten volt. Ha nem hiszed, nézd meg a képet - mutattam az ágy fölé, ahol az Úristen szelíd arca fügött a teremtett világ fölött.

-Egyáltalán nem hasonlít...

-De igen! Láttam a szemét. Épp ilyen szelíd és jóságos volt...


Azóta is, minden karácsonykor eszembe jut ez a történet. Figyelem az utcán rohanó, ünnepi lázban égő embereket, a padon kuporgó hajléktalant, a kéregető koldust...

A jóságot keresem, nehéz vállalkozás ez tudom, hiszen a jóságnak bármilyen lehet a ruhája.

Reactions

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések