Hankiss Elemér (Debrecen, 1928. május 4. – Budapest, 2015. január 10.) Széchenyi-díjas magyar szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész.


Fiatalkora

Édesapja, Hankiss János irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem professzora volt. Francia-angol szakon végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karon, és ott szerezte meg doktori fokozatát. 1963-tól 1965-ig az Európa Könyvkiadó angolszász csoportjának főszerkesztője, 1965-től 1975-ig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársa volt. 1975-től az MTA Szociológiai Kutatóintézetének értékszociológiai és módszertani osztályát vezette, 1996 és 1998 között pedig igazgatta. Az ELTE-n, a Szegedi Tudományegyetemen, Közép-európai Egyetem, valamint külföldi egyetemeken is oktatott.

Közéleti tevékenysége

Az 1956-os forradalom után 7 hónapot töltött vizsgálati fogságban, ám bizonyítékok hiányában szabadon engedték.

A rendszerváltás utáni első kormányfő, Antall József kinevezte a Magyar Televízió elnökének. Néhány hónappal később a kormányzó MDF-en belüli keményvonalasok nyomására a miniszterelnök kezdeményezte a leváltását. Hankiss körül ekkor szimpátiamozgalom alakult, melynek hangadói leginkább SZDSZ-es kötődésű értelmiségiek és újságírók voltak. Ugyanakkor számos tiltakozó megmozdulás volt Hankiss és a leváltását alá nem író Göncz Árpád köztársasági elnök ellen is; egy MDF-es képviselő éhségsztrájkba kezdett, a Magyarok Világszövetségéhez kötődő Szabad Magyar Tájékoztatásért Bizottság pedig tüntetést szervezett Hankiss és kollégiái lemondását követelve. Hankiss végül hosszas közéleti csatározások – az ún. médiaháború – közepette lemondott posztjáról.

A későbbiekben több tudományos ismeretterjesztő jellegű műsort készített és vezetett a televízióban.

Az 1990-es években útjára indította a Találjuk ki Magyarországot! mozgalmat, majd egy évtizeddel később a Találjuk ki Közép-Európát![5] weblapot.

1996-ban Miszlivetz Ferenccel együtt kezdeményezte az azóta is minden nyáron megrendezett Savaria Nemzetközi Nyári Egyetemet, amelynek minden évben előadója volt. A nyári egyetem az európai civilizáció és integráció kérdéseivel foglalkozik.

Tudományos pályája

Hankiss Elemér az 1970-es évek végén, 1980-as évek közepén tűnt fel népszerű szociológiai műveivel (Diagnózisok, Társadalmi csapdák), melyekben a késő Kádár-korszak magyar társadalmának értékválságos mindennapi kultúráját állította szembe a magas kultúra kirakatával. A továbbiakban is az értékszociológia köré csoportosul munkássága. Gyakorlatilag a magyar értékkutatási iskola megalapítója. Közeli munkatársai közé tartozott Füstös László, Miszlivetz Ferenc és Manchin Róbert.

1996–1998 között a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója volt. Számos külföldi egyetemen volt vendégprofesszor, többek között a Stanfordon, a Firenzei Európa Egyetemen, a bruggei Európa Egyetemen, illetve a Közép-európai Egyetemen. Később érdeklődése a globális civilizációs kérdések felé mozdult el, de továbbra is folyamatosan kommentálta a hazai társadalomfejlődés problémáit.

Díjai, kitüntetései

👉 1981 – Alföld-díj
👉 1994 – A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
👉 2006 – Széchenyi-díj
👉 2006 – Budapest díszpolgára
👉 2007 – Prima Primissima díj
👉 2008 – Hazám-díj
👉 2012 – Bibó-díj

Publikációi

Magyarul
👉 Hankiss Elemér–Berczeli A. Károlyné: A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. XVIII–XIX. század; OSZK, Bp., 1961
👉 Hankiss Elemér–Makkai László: Anglia az újkor küszöbén; Gondolat, Bp., 1965 (Európa nagy korszakai. Angol reneszánsz és polgári forradalom)
👉 A régi Anglia hétköznapjai. Válogatás a "The Spectator" c. egykorú folyóirat anyagából; vál., bev., jegyz. Hankiss Elemér, ford. Mezei Iván; Gondolat, Bp., 1968 (Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom)
👉 A népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok; Magvető, Bp., 1969 (Elvek és utak)
👉 Az irodalmi kifejezésformák lélektana; Akadémiai, Bp., 1970 (Modern filológiai füzetek)
👉 A novellaelemzés új módszerei. A Szegedi Novellaelemző Konferencia anyaga. 1970. ápr. 9-11.; szerk. Hankiss Elemér; Akadémiai, Bp., 1971
👉 Formateremtő elvek a költői alkotásban. Babits: Ősz és tavasz között, Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek. Vitaülés. 1968. november 14-15. Előadások és hozzászólások; szerk. Hankiss Elemér; MTA, Stilisztikai és Verstani Munkabizottság, Bp., 1971 (MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai)
👉 Strukturalizmus, 1-2.; vál., bev. Hankiss Elemér, közrem. Bojtár Endre, Gránicz István; Európa, Bp., 1971
👉 Értékszociológiai kísérlet. Az ipari dolgozók néhány rétegének értékrendjéről; NPI, Bp., 1976
👉 Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből; Magvető, Bp., 1977 (Elvek és utak)
👉 Életminőség modellek. Szempontok a társadalmi tervezés információs bázisának kiépítéséhez. A magyar életminőségkutatás műhelyéből, 9.; TK, Bp., 1978
👉 Társadalmi csapdák; Magvető, Bp., 1979 (Gyorsuló idő)
👉 Hankiss Elemér–Manchin Róbert–Füstös László: Országos életminőség vizsgálat. Munkaközi jelentés; Magyar Tudományos Akadémia–Népművelési Intézet, Bp., 1978
👉 Diagnózisok; Magvető, Bp., 1982 (Gyorsuló idő)
👉 Társadalmi csapdák / Diagnózisok; Magvető, Bp., 1983 (Gyorsuló idő)
👉 Az irodalmi mű mint komplex modell. Tanulmány; Magvető, Bp., 1985 (Elvek és utak)
👉 Társadalmi csapdák / Diagnózisok; Magvető, Bp., 1985 (Gyorsuló idő)
👉 Diagnózisok 2.; Magvető, Bp., 1986 (Gyorsuló idő)
👉 Kelet-európai alternatívák; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1989 (Fehéren feketén)
👉 Hamlet színeváltozásai. Hamlet-értelmezések a XVIII. századtól napjainkig; Savaria University Press, Szombathely, 1995 (Isis-könyvek. Eszmetörténeti könyvtár)
👉 Hankiss Elemér–Matkó István: A tulajdon kötelez. Az új tőkésosztály társadalmi szerepéről. A Tárki tanulmányával; Figyelő, Bp., 1997
👉 Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata; Helikon, Bp., 1997 (Helikon universitas. Filmművészet)
👉 És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén; szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László; Helikon–Korridor, Bp., 1997 (Korridor kötetek)
👉 Proletár reneszánsz. Tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról; Helikon, Bp., 1999 (Helikon universitas. Eszmetörténet)
👉 Két tanulmány a magyar társadalom viselkedéskultúrájáról; ISES Alapítvány, Bp.–Kőszeg–Szombathely, 2000 (ISES műhelytanulmányok sorozat)
👉 Beszélgetések életről és halálról; beszélgetőtársak Blanckenstein Miklós et al., sajtó alá rend. Szendi Edit; Helikon, Bp., 2000
👉 Fordulópont? 2001. szeptember 11.; Savaria University Press, Szombathely, 2001
👉 Az ember és az antilop. Beszélgetések a szabadságról, a szépségről és sok minden másról; többekkel; Helikon, Bp., 2001
👉 Új diagnózisok; Osiris, Bp., 2002
👉 A Tízparancsolat ma; beszélgetőtársak Bárándy György et al., sajtó alá rend. Szendi Edit, szerk. Rét Viktória; Helikon, Bp., 2002
👉 Társadalmi csapdák és diagnózisok. Tanulmányok a hetvenes évekből; Osiris, Bp., 2004 (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
👉 Az ezerarcú én. Emberlét a fogyasztói civilizációban; Osiris, Bp., 2005 (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
👉 Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata; jav., bőv. kiad.; Osiris, Bp., 2006 (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
👉 Magyarország – le is út, fel is út. Mi lenne, ha máról holnapra eltűnne?; szerk. Hankiss Elemér, Heltai Péter; Médiavilág Kft., Bp., 2008
👉 Ikarosz bukása. Lét és sors az európai civilizációban. Az emberi kaland 3. kötete; Osiris, Bp., 2008 (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
👉 (Vész)jelzések a kultúráról; szerk. Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér; MTA PTI, Bp., 2009
👉 Münchhausen báró kerestetik. Mit kezdjünk a nagy magyar válsággal?; szerk. Hankiss Elemér, Heltai Péter; Médiavilág Kft., Bp., 2009
👉 Csapdák és egerek. Magyarország 2009-ben – és tovább; Manager–Médiavilág, Bp., 2009 (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
👉 Te rongyos élet... Életcélok és életstratégiák a mai Magyarországon; szerk. Hankiss Elemér, Heltai Péter; Médiavilág, Bp., 2010 (Új reformkor sorozat)
👉 Egy ország arcai. Válogatott szociológiai írások, 1977–2012; L'Harmattan–Könyvpont, Bp., 2012 (Ars sociologica)
👉 A Nincsből a Van felé. Gondolatok az élet értelméről; Osiris, Bp., 2012 (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
👉 A befejezetlen ember. Gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról; Helikon, Bp., 2014, ISBN 9789632275949
👉 Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata; 5. bőv. kiad.; Helikon, Bp., 2014
👉 Utak és démonok. Hankiss Elemér kérdez. Szilágyi Ákos, Romsics Ignác, Lengyel László, Kende Péter, Csányi Vilmos, Gombár Csaba, Várhegyi Éva, Standeisky Éva, Nova Eszter, Hankiss Elemér válaszol; szerk. Standeisky Éva; Kossuth, Bp., 2016
👉 Kvantummechanika és az élet értelme; IASK, Kőszeg, 2017 (IASK working papers)

Más nyelveken
👉 Hankiss Elemér–Füstös László–Manchin Róbert: The role of values and value deficiencies in Primary Health Care Recording Systems; Művelődéskutató Intézet, Bp., 1980
👉 Interactions between socio-economic factors, ways of life, and value orientations; többekkel; HAS, Bp., 1983 (Working papers. Center for Value Sociology)
👉 Pulapki spoleczne (Társadalmi csapdák); lengyelre ford. Tomasz Kulisiewicz; Wiedza Powszechna, Warszawa, 1986 (Omega. Biblioteka wiedzy wspólczesnej, 396.)
👉 Hongrie – diagnostiques. Essai en pathologie sociale; franciára ford. Ana Köböl; Georg, Genève, 1991
👉 Hongrie: Diagnostiques. Essai en pathologie sociale. Genève: Georg Editeur (1990)
👉 East European alternatives; Clarendon, Oxford, 1990
👉 Hongrie – diagnostiques. Essai en pathologie sociale; franciára ford. Köböl Anna; Georg, Genève, 1991
👉 The Human Adventure. An Essay in the Theory of Culture. Budapest: Helikon (1997)
👉 The Appeal of Sovereignty. Hungary, Austria and Russia.
👉 Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László, Várnai Györgyi, Eds. Highland Lakes, N.J.: Atlantic Research and Publications (1998) (Distributed by Columbia University Press)
👉 Proletarian Renaissance. Essays in European Civilization. Budapest: Helikon (1999)
👉 Abenteuer Menschheit (Az emberi kaland); németre ford. Zalán Péter; Helikon, Bp., 1999
👉 Europe After 1989: A Culture in Crisis? (Ed.). Washington: Georgetown University (1999)
👉 Civilization? (With Csaba Gombár, László Lengyel and Ákos Szilágyi) Budapest: Helikon (2000)
👉 Fears and symbols. An introduction to the study of Western civilization (Az emberi kaland); Bp.–New York, CEU Press, 2001
👉 New Diagnoses. Budapest: Osiris (2002)
👉 In an Alien World? An Autobiography. Budapest: Helikon (2002)
👉 Elemer Hankis v razgovori za zsivota i szmertta (Beszélgetések életről és halálról); bolgárra ford. Puskás Ildikó; Gutenberg, Sofia, 2004
👉 The toothpaste of immortality. Self-construction in the consumer age (Az ezerarcú én); Woodrow Wilson Center Press–Johns Hopkins University Press, Washington–Baltimore, 2006