Tisztelt írók és költők. Nektek is lehetőségetek van arra, hogy portálunkon megjelenjetek a menüben található Tartalom beküldése linkre kattintva.

Kisdaróczi Tamás: Szaladó betyár


Elárvult fiatal lélekkel,
Szívében ezernyi kétellyel,
Bojtárként kereste kenyerét,
Átírta sorsának menetét,

Erényes életre vágyódott,
Családját elvesztve hányódott,
Ráesett múltjának árnyéka,
Vezette bűnöknek útjára,

Kietlen tájain pusztának,
Tartanak lovakat, marhákat,
Elköti óvatlan gazdáktól,
Ideig menekül pandúrtól,

Váratlan Fortuna elhagyja,
Először zsandártól lefogva,
Bírái bűnösnek nevezik,
Nézi csak, vasra vert kezeit,

Őreá mélységes alázón,
Mindegyik évnegyed fordulón,
Huszonöt botütést méretnek,
Másfélév fogságot ítélnek,

Ő bizony nem állja botozást,
Fogdában nem leli maradást,
Elszökik, tízhónap múltával,
Menekül tettének súlyával,

Tiszának vidékén bujdokol,
Tehetőst rendszerint kirabol,
Szegények markába szétosztja,
Hírnevét forgószél széthordja,

Szögednek környéke menedék,
Lápokban éjjelek feketék,
Tanyákon hosszasan bujdosott,
Mindenki adomát sugdosott,

Számára életet jelentett,
Ő néki tekintélyt teremtett,
Betyárról mondanak éneket,
Mesélnek balladát, ékeset,

Veszelka családnál bujdosik,
Nyugodtabb életről álmodik,
Szemetvet azoknak lányára,
Jólenne asszonynak számára,

Juliska csakhamar kedvese,
Kitőlis születik gyermeke,
Hatesztendőt csendesen élnek,
Ám, újra nyargalnak a mének,

Hódmezővásárhely pusztáján,
Októbernek hűvös hajnalán,
Tizenhárom marhát elhajtott,
Pandúr most újracsak lecsapott,

Állandón üldözött, menekült,
Helyzete még jobban nehezült,
Pandúrral tűzharcba kerülnek,
Második vádpontja ügyének,

Ámde elfogni most sem tudták,
Elnyelték távoleső puszták,
Családot hátrahagy ismét csak,
Fejére pandúrok vadásznak,

Menekvés terhétől lesújtva,
Kegyelmi kérvényét benyújtja,
Békében, csendesen élhessen,
Tisztesség útjára léphessen,

Kérvényét bírái eldobják,
Felmentést Őtőle megvonják,
Vágyának reménye szerte száll,
Világa talán majd helyreáll,

Bujdosó éveknek múltával,
Bűnöknek keserves súlyával,
Felragyog mégiscsak csillaga,
Kossuthtól kegyelmet megkapja,

Százötven lovasa fegyverben,
Szabadság csapata menetben,
Betyárok seregét vezeti,
Harcokban legenda övezi,

Idegen csapatok ellene,
Diadal, seregnek érdeme,
Szerbeket legyőzi sokhelyen,
Beszélik, nem fogja golyó sem,

Tetteik harcukban látványos,
Másoknak lépése hátrányos,
Némileg okoznak gondokat,
Néhányuk mindenkit fosztogat,

Csapatát miattuk oszlatják,
Felelőst erősen kutatják,
Ügyében Damjanich mellette,
Ő magát vizsgálat mentette,

Házasság már nem csak képzelet,
Békében élik az életet,
Majorság Alszeged vidékén,
Árendás gazdaság közepén,

Tartottak tehenet meg lovat,
Próbálja feledni a múltat,
Ám egy Bach-huszár, ki túlbuzgó,
Lelkében bosszúvágy, fortyogó,

De elfogatni most sem tudták,
Várják a határtalan puszták,
Múltbéli bűnökért üldözik,
Megint bujdosásra ösztönzik,

Résen van betyárok vezére,
Tízezer ezüstpénz fejére,
Régtől már törvényen kívüli,
Nem tudnak nyomára rálelni,

Becstelen komája kiadja,
Holléte feltárul miatta,
Pandúrok azonnal lefogják,
Bíráknak hamarán átadják,

Bíróság bitóval fenyeget,
Nemsoká kötelet feledhet,
Félnének Császárság urai,
Belőle vértanút csinálni,

Bevetik perének végére,
Kufstein várának mélyére,
Vásárnap mutatják népeknek,
Látványért emberek fizetnek,

Szabadul kitöltve rabságát,
Feledné hajdani nagyságát,
Gondolta beállna pandúrnak,
Ellenzik rettegő nagyurak,

Számára semmisem maradhat,
Árnyéka kíséri múltjának,
Újonnan nincsen mit remélni,
Rablásból kénytelen megélni,

És vakmerőbb lett, mint valaha,
Postakocsit támad csapata,
De nem lett Övék a szerelvény,
Kudarcba fulladt az esemény,

Csendőrök erősen keresik,
Nyomait újracsak nem lelik,
Tanyavilágban jól rejtőzik,
Titkait sokáig megőrzik,

Elfogására, mint kiküldött,
Öntudattal jócskán túlfűtött,
Kinek Királyi Biztos rangja,
Ráday Gedeon tőrbe csalja,

Ám neve fennmarad regékben,
Ítélnek második perében,
Bűnöket halmoznak egymásra,
Életfogytig tartó fegyházra,

Kenyere nagy részét megette,
Számtalan tettével mögötte,
Hatvanöt esztendő elszaladt,
Éltének fonala megszakadt,

Történet szomorú végére,
Rányomva szenvedés bélyege,
Regényes életút elmúlik,
Betyárok királya búcsúzik.

Reactions

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések